Tutkimus ja suojelu

BirdLifen tehtävänä on lintujen ja luonnon monimuotoisuuden suojelu. Suojelutyön rinnalla BirdLife tekee tutkimusta ja seurantaa, jotta tietomme lintujen, lintupaikkojen ja lintujen elinympäristöjen tilasta on mahdollisimman korkealaatuista ja ajantasaista.

Lajien suojelu

Lajien suojelun pohjana on tieto lintulajin kannankehityksestä ja lajia uhkaavista tekijöistä. BirdLife Suomi jäsenyhdistyksineen seuraa erityisesti uhanalaisten ja harvalukuisten lajien tilaa ja toimii vähentyneiden lajien suojelutilanteen parantamiseksi.

Vuoden linnut

BirdLife Suomi valitsee lähes joka vuosi vuoden linnun. Vuoden linnut ovat yleensä vähentyneitä, harvalukuisia ja esiintymiseltään vajavaisesti tunnettuja lajeja. Vuoden linnusta kerätään havaintoja tehostetusti, ja vuoden tavoitteena voi olla esimerkiksi lajin pesimäkannan suuruuden selvittäminen.

Vuoden 2022 linnut ovat naurulokki ja pikkulokki.

Vuoden 2021 lintu on pikkutikka.

Listaus vuoden linnuista!