Lintuatlas alkoi

Suomen neljännen lintuatlaksen ensimmäinen maastokausi on takana. Lintuatlaksessa selvitetään lintulajien pesimäaikainen levinneisyys ja pesimäalueet Suomessa. Lajien esiintymistä ja pesinnän varmuutta tarkastellaan 10 × 10 kilometrin kokoisissa atlasruuduissa samoin kuin edellisissä atlaksissa 1970-luvulla, 1980-luvulla ja 2000-luvun alussa. Neljäs lintuatlas jatkuu vuoteen 2025.

Hakin alueelta atlashavaintoja on toistaiseksi ilmoitettu melko niukasti: 13 ruudusta vain kaksi on tyydyttävästi selvitetty, ja kolmelta ruudulta on ilmoitettu vain satunnaishavaintoja. Nyt kannattaa käydä läpi kesän havainnot ja käydä täydentämässä ruutujen tietoja. Havainnot voi ilmoittaa Tiiraan (Tiira.fi) tai Lajitietokeskuksen Vihko-havaintopalveluun.

Lue lisää: https://lintuatlas.fi

Lintuatlas, Luomus ja Birdlife Suomi. Creative Commons Nimeä 4.0

Teksti: Jan Södersved